Yamaha

Zakat Semasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Orang Miskin Sulit Dijumpai

  Kamis, 22 April 2021   Editor
ilustrasi -- zakat semasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. (Pixabay)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Semasa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Dinasti Ummayah (masa kekuasaan 717-720 masehi), terdapat cerita menarik berkenaan zakat.

Pernah suatu waktu, Umar bin Abdul Aziz mengutus seorang petugas pengumpul zakat bernama Yahya bin Said untuk memungut zakat ke Afrika. Namun zakat yang setadinya akan diberikan pada orang-orang miskin, malah tidak tersalurkan. 

"Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun," kata Yahya, dikutip dari Republika, jaringan Ayocirebon.com.

Umar bin Abdul Aziz membuat rakyatnya hidup berkecukupan. "Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya," kisah Yahya bin Said. Kemakmuran umat, ketika itu, tak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah.

AYO BACA: Waktu yang Tepat Membayar Zakat Fitrah Lebaran 2021

Abu Ubaid mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, Gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. "Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di Baitul Mal masih terdapat banyak uang," tutur sang gubernur dalam surat balasannya.

Khalifah Umar lalu memerintahkan, "Carilah orang yang dililit utang tetapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya!" Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar, "Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang."

Khalifah lalu memerintahkan lagi, "Kalau begitu bila ada seorang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya!" Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah, ’’Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah.’’ Namun, di Baitul Mal ternyata dana yang tersimpan masih banyak.

Khalifah Umar lalu memberi pengarahan, "Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih."

AYO BACA: Ini Ketentuan Wajib Zakat Bagi ASN dan Perhitungannya 

Sejatinya, Baitul Mal secara resmi berdiri pada zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Namun, cikal bakalnya sudah mulai dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin pemerintahan di Madinah, Baitul Mal belum terlembaga.

Rasulullah SAW secara adil mengalokasikan pemasukan yang diterima untuk pos-pos yang telah ditetapkan. Pelembagaan baitulmal juga masih belum ditetapkan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan dana yang diterapkan khalifah pertama masih mengikuti pola yang diterapkan Nabi Muhammad SAW.

Seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, pengelolaan keuangan pun bertambah kompleks. Atas dasar pertimbangan itulah, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk melembagakan Baitul Mal menjadi lembaga formal. Terlebih, pada masa Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah melampaui semenanjung Arab.

Memang, Umar bin Abdul Azis dikenal sebagai khalifah yang baik dalam mengurus masalah ekonomi. Saking baiknya, meskipun masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhitung sebentar, dia mampu menciptakan penerima zakat sampai nol.

Chandra Natadipurba dalam buku ekonomi Islam 101, mengutip medium.com, bahkan menyebut setidaknya ada 3 negara yang sudah menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. 

  1. Kerajaan Islam di masa nabi Sulaiman
  2. Peradaban kota Madinah yang di pimpin Rasulullah
  3. Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz

AYO BACA: Besaran Zakat Fitrah 2021 di Wilayah Cirebon Raya & Daerah Lain se-Jabar


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar